TER­MI­NE

logo_web_klein

VER­AN­STAL­TUN­GEN

Kei­ne Ver­an­stal­tun­gen in kom­men­der Zeit.
Kei­ne Ver­an­stal­tun­gen in kom­men­der Zeit.

SCHUL­FE­RI­EN UND FEI­ER­TA­GE 2018/2019

 • Os­ter­fe­ri­en

  Mon­tag, 15. April 2019 Frei­tag, 3. Mai 2019

  Ach­tung: Un­se­re Os­ter­fe­ri­en dau­ern in die­sem Schul­jahr 3 Wo­chen.
  Fe­ri­en­hort fin­det in al­len 3 Wo­chen statt.

 • Him­mel­fahrt und Brü­cken­tag

  Don­ners­tag, 30. Mai 2019 Frei­tag, 31. Mai 2019

  Am 31.05. 2019 fin­det Fe­ri­en­hort statt

 • Pfings­ten

  Mon­tag, 10. Juni 2019 Diens­tag, 11. Juni 2019

  Am 11.06.2019 fin­det Fe­ri­en­hort statt.

 • Som­mer­fe­ri­en

  Don­ners­tag, 20. Juni 2019 Frei­tag, 2. Au­gust 2019

  Schul­schluss am 19.06. : 10:15 Uhr, kei­ne Hort­be­treu­ung
  20.06. – 05.07. 2019 Fe­ri­en­hort
  08.07. – 26.07.2019 Hort­schließ­zeit
  29.07.-.02.08.2019 Fe­ri­en­hort

 • 1. Schul­tag im neu­en Schul­jahr

  Mon­tag, 5. Au­gust 2019